Nasze obiekty:
  • Slider 58
  • Slider 59

Předpisy

 

Pravidla pobytu
Aby se zabránilo nejasnostem a abyste si mohli užít klidnou dovolenou přečtěte si, prosím, následující pravidla. Potvrzením rezervace přijímáte i pravidla pobytu.
Výhrady, poplatky za služby a platební podmínky
1. Rezervaci Apartmánu může zákazník provést on-line na www.apartamenty-eko.pl, elektronicky (e-mail: biuro@apartamenty-eko.pl) nebo telefonicky (+48 506 167 147 ).
2. rezervace je platná po 3 dny, do zaplacení zálohy 40% z dlužné částky za celý pobyt.
3. Zaplacená záloha se nevrací.
4. Pokud záloha nebude na našem bankovním účtu do 3 dnů, je rezervace zrušena.
5. Zbytek částky pobytu (tj. 60% z pobytu), můžete platit bankovním převodem, v hotovosti na místě nebo platební kartou při check-in.
6. Klimatický poplatek není zahrnut v ceně služeb a platí se v hotovosti na místě.
7. Na požádání zajistíme dětskou postýlku. Požadavek musí být potvrzen při rezervaci.
8. Můžete si vzít sebou zvíře. Za zvíře je účtován příplatek. Zákazník nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené svým domácím zvířetem, a je povinen škodu uhradit.
Nečistoty uklízí majitele zvířete.

 

Obecná ustanovení

1.Při rezervaci prostřednictvím internetových stránek www.apartamenty-eko.pl, e-mail nebo telefonicky, Zákazník souhlasí s umístěním jeho osobních údajů do databáze poskytovatele služeb.

2.Faktury za pobyt vystavujeme při check-in.

3.Zákazník může během pobytu v Apartmánu veškeré připomínky a požadavky hlásit u Provozovatele v hodinách práce Recepce nebo telefonicky na telefonním čísle, které je umístěné v písemné informaci spolu s podmínkami v Apartmánu.

4.Případné závady vzniklé v Apartmánu během pobytu, by měl klient neprodleně nahlásit správci. Za vady způsobené zákazníkem bude účtován adekvátní peněžní obnos.

5.Věci zanechané Zákazníkem po opuštění Apartmánu mohou být odeslány na uvedenou adresu na dobírku. V jiném případě, po pěti dnech od data odjezdu z Apartmánu zákazníka, služba bude nakládat s věcmi podle pravidel o ztrátach a nálezech.

6.Vzhledem k požární bezpečnosti je zakázáno používat v apartmánech topidla a jiné elektrické zařízení, které nejsou vybavením Apartmánu. To neplatí pro nabíječky elektroniky a výpočetní techniky.

7.Zákazník, který úmyslně nebo neúmyslně zničil vlastnictví Apartmánu je povinen uhradit škodu v plné výši.

8.Správce může odmítnout přijmout osobu, která při předchozí návštěvě hrubě porušila tato pravidla.

9.V areálu jsou rodiče zodpovědní za své děti.

10.V komplexu je nainstalován monitoring, hlavně pro bezpečnost hostů a jejich majetku.

11.Jakékoliv poškození auta na parkovišti, by mělo být okamžitě hlášeno na recepci, aby se zajistily monitorovací záznamy, protože neneseme odpovědnost za případné škody (v tomto ohledu) způsobené navzájem mezi hosty oprávněných využívat parkoviště.

 

Odpovědností / pravomoci / postupy při pobytu klienta:
1. Apartmán se pronajímá na dny.
2. Den pobytu v apartmánu je od 16:00 do 12:00 následujícího dne a možnost předčasného příjezdu do apartmánu před 16,00 hod by měl být dohodnut s Recepcí.
3. Pokud neuvolníte Apartmán do 12.00 bude to považováno jako prodloužení pobytu.
4. Přímo u objektu jsou vyhrazená místa k parkování, pokud to nebude stačit, je možné použít parkoviště u Apartmánů Park, které je vzdálené asi 500 m.

5. Zákazník se zavazuje k tomu, že bude používat Apartmán v souladu s jeho účelem, nebude odstraňovat z něho žádné části dekorace ani vybavení.
6. Kouření v Apartmánech, na balkonech, stejně jako v celé budově je přísně zakázáno. Zákazníkovi, který nedodrží zákaz bude účtováno 200 PLN za malování pokoje.
7. Zákazník je povinen chránit Apartmán a v době nepřítomnosti zamknout okna a vchodové dveře klíčem a pečlivé ho hlídat.
8. Zákazník se zavazuje, že v Apartmánu nebude bydlet více osob, než počet lidí, který byl definován jako maximální na webových stránkách nebo v rezervačním formuláři.
9. V případě porušení pravidel stanovených v § 8, správce je oprávněn stáhnout odměnu za pobyt osoby načerno.
10. V případě extrémně závažného porušení pravidel nebo výtržnictví, je správce oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností a k odstranění klienta spolu s doprovázejícimi ho osobami z Apartmánu s pomocí policie.

11. Zákazník je povinen dodržovat zásady dobrého sousedství, včetně respektování nočního klidu v hodinách (22,00 - 7,00).
12. pořádání společenských akcí v Apartmánu je zakázáno. Za pořádání společenských akcí, zatěžující jiné nájemce může správce účtovat dodatečnou částku ve výši 500 pln.

13. Pokud ztratíte klíče od bytu, vchodových dveří nebo vrat, je zákazník povinen zaplatit poplatek ve výši 100 pln na nákup a výměnu zámku.
14. V případě ztráty nebo poškození ovládače k bráně, je zákazník povinen zaplatit poplatek ve výši 200 pln na nákup nového dálkového ovládání.
15. Zákazník je povinen pečovat o Apartmán a udržovat v něm pořádek tak, aby jej ve stejnému

stavu mohl odevzdat při odjezdu. Povinností zákazníka je umýt nádobí a kuchyňské náčiní před odjezdem.
17. Apartmány Eko budou účtovat jednorázový poplatek za úklid celého Apartmánu dle ceníku.
18. Pokud zákazník přijede se psem, je povinen předložit zdravotní knížku zvířete se seznamem očkování proti vzteklině. Žádáme, aby majitel psa měl s sebou vodítko a náhubek. V objektu je zakázán volný pohyb psů. Případné nečistoty uklízí majitel zvířete.

 

Změny a zrušení rezervace

1.Po dohodě s recepci je možno změnit rezervaci, pokud v  termínu navrhovaném zákazníkem není již apartmán rezervován jiným zákaznikem. V takové situaci není třeba dodatečných úhrad.

2.Pokud změna rezervace není možná a klient odstoupil od smlouvy, zrušil rezervaci nebo odstoupil od smlouvy (nepřijel) Apartmány Eko mají nárok na odpočet zaplacené zálohy.

3.Do 14 dnů před plánováným příjezdem je možná změna termínů rezervace bez dodatečných nákladů jen v případě volných míst.

4.Pokud klient odstupuje od smlouvy z vlastní viny, přebírá veškeré náklady rezervace.

5.Apartmány Eko mohou změnit rezervaci pouze v případě vyšší moci, která by znemožnila vykonání smlouvy. Vyšší mocí se rozumí: přírodní kalamitu, zajmutí apartmánů nějakým státním orgánem v jakémkoliv případě, stávky, války a povstání, a také přerušení dodávky elektrické energie nebo vody. V tomto případě Apartmány Eko musí nabídnout jiný termín. V případě, že s tím Klient nesouhlasí, musí odstoupit od smlouvy a vrátit Klientovi zálohu.

6.V případě mimořádné situace (havárie v apartmánu nebo jiné náhodné události) Apartmány Eko dají k dispozicí jiný apartmán s podobnými paramentry jako apartmán, který byl rezervován.

Realizacja:
Verakom - strony internetowe - projektowanie
Baza noclegowa i informacyjna Szczawnica
Pienińska Baza noclegowa
Powered by Quick.CMS